Kommunikation när du paddlar

Kommunikation när du paddlar

Ibland behöver man prata med den eller de man paddlar tillsammans med. Dock är det ju inte alltid att de andra befinner sig precis i närheten. Tidigare har jag då använt mobiltelefonen, men det har känts lite omständligt.

Även om min mobiltelefon ska tåla vattenstänk så förvarar jag den i en vattentät påse. Om jag då vill kommunicera med någon så behöver jag först plocka fram påsen, öppna den och den sen ta ur mobiltelefonen. Om jag är blöt om fingrarna måste försöka torka dem först.

Private Mobile Radio

Patrik, även känd som @aironthewater, har två så kallade PMR-enheter. PMR står för Private Mobile Radio. Efter att ha testat dessa blev jag övertygad om att detta måste vara det bästa sättet att kommunicera på, när man paddlar kajak.

PMR-enheter som använder det licensfria frekvensbandet 446,0 - 446,2 MHz får användas inom den europeiska unionen, samt England, utan särskilt tillstånd. Det finns vissa restriktioner för att enheterna ska vara lagliga. Till exempel måste antennen vara fastmonterad och ej möjlig att byta ut. Dessutom får enheternas effektiva utstrålade effekt vara maximalt 0,5 W.

I Nordamerika finns snarlika enheter med högre effekt. Om du vill importera en sådan enhet så kontrollera att den följer de regler som gäller i EU. Jag har sett att vissa enheter, som är avsedda för EU, går att programmera för att öka effekten. Observera att du då inte lagligt kan att använda enheten inom EU eller i England.

VHF (Very High Frequency)

Jag brukar nästan uteslutande paddla i sjöar och mindre vattendrag. När jag paddlar i havet så paddlar jag enbart nära kusten. Då passar PMR-enheter bra för kommunikation med den du paddlar tillsammans med. Ska du ge dig ut på större äventyr, till exempel längre från kusten, så bör du istället ha en radio som är anpassad för detta. Båtradio, alltså radio för marint bruk, använder fredkvensbandet 156 - 174 MHz. Dessa radioapparater sänder dessutom med en högre effekt som ger längre räckvidd. För att använda dessa krävs det tillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS).

Hur pratar man i en radio?

Vad jag förstår så finns det riktlinjer för hur man pratar i båtradio. Jag har ingen kunskap om detta, så följande handlar om hur du pratar i en PMR-enhet. Egentligen kan du prata precis hur du vill, men kommunikationen blir effektivare om ni som ska prata är överens om hur ni ska kommunicera. Själv är jag väldigt förtjust i Försvarsmaktens handbok Samband telefonering. Riktlinjerna i den är effektiva och enkla att förstå. Det går att ladda hem Försvarsmaktens handbok från deras webbplats.

Handboken innehåller mycket nyttig information, även för oss civila. Det kan till exempel vara bra att känna till hur man bokstaverar och hur man läser upp siffror. Jag har alltid trott att man ska säga "etta", men man ska säga "ett". Annars kan ordet förväxlas med "åtta".

Så här ska du uttala siffror

Siffra Uttal
0 Nolla
1 Ett
2 Tvåa
3 Trea
4 Fyra
5 Femma
6 Sexa
7 Sju
8 Åtta
9 Nia

Så här bokstaverar du

Bokstav Uttalas Bokstav Uttalas Bokstav Uttalas
A Adam K Kalle U Urban
B Bertil L Ludvig V Viktor
C Cesar M Martin W Wilhelm
D David N Niklas X Xerxes
E Erik O Olof Y Yngve
F Filip P Petter Z Zäta
G Gustav Q Qvintus Å Åke
H Helge R Rudolf Ä Ärlig
I Ivar S Sigurd Ö Östen
J Johan T Tore

Hur lång är räckvidden?

Vissa tillverkare hävdar att räckvidden, under optimala förhållanden, kan vara upp till en mil. Jag har inte hunnit testa om det stämmer, men jag återkommer när detta är gjort. Jag förväntar mig dock inte en räckvidd på mer än ett par hundra meter, max en kilometer. För mig känns det ändå tillräckligt. Längre än så är vi nog aldrig ifrån varandra när vi paddlar.